Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


FİRMALARDA FİNANSAL GÜVENLİK YÖNETİMİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Firmaların etkin ve verimli bir performans sergilemeleri ise iyi bir yönetim ekibinin varlığı ve bu ekibin yönetebilme kabiliyeti ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda firmaların faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve piyasadaki çeşitli risklere karşı önlem almaları finansal güvenlik yönetimindeki başarıyla mümkündür. İşletme yönetimi, firmaların finansal güvenlikleri tehlikeye düşmeden finansal yapıyı güçlendirici önlemleri alması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı firmaların faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirebilmeleri için finansal güvenlik yönetiminin önemini ortaya koymaktır. Çalışmanın uygulaması, literatürde yer alan ve firmaların finansal güvenlik düzeyinin tespiti için geliştirilmiş bir model üzerinde yapılmıştır. Borsa İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren 18 firmanın 2013-2017 dönemi mali tablo verileri kullanılmıştır. Firmaların mali tablo verilerinden hesaplanan defter değeri, cari oran, asit test oranı, stok devir hızı, alacak tahsil hızı, duran varlık devir hızı, aktif devir hızı, borç oranı, faiz karşılama oranı, net karlılık oranı, brüt karlılık oranı, aktif karlılık oranı ve özsermaye karlılık oranı değişkenleriyle çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda cari oran, asit test oranı, duran varlık devir hızı, aktif devir hızı ve brüt kar marjı ile defter değeri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Firmaların finansal güvenlik düzeyini sağlayabilmeleri için varlıklarını verimli kullanmaları ve optimum düzeyde likidite bulundurmaları tavsiye edilmektedir.

Keywords
Finansal Güvenlik, Likidite, Tekstil Sektörü


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri