Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


UNIVERSITY OF JYVASKYLA ACTIVE AGING SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND REABILITY
Bu çalışmanın amacı Rantanen ve diğerleri (2018) tarafından geliştirilmiş olan Aktif yaşlanma ölçeğinin (University of Jyvaskyla Active Aging Scale: UJACAS) Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Ankara Keçiören Huzur Evinde kalmakta olan ve Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şubeye üye 65 yaş ve üzeri 146 kişi oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Aktif Yaşlanma Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 23 programı ve Winsteps programı kullanılmıştır. Aktif Yaşlanma Ölçeği(AYÖ) 'nin test-tekrar test güvenilirlik katsayısı ve ölçek bütünü ve alt boyutlarına ait Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı değerleri 0.90’nın üzerinde bulunmuştur. Ayrıca AYÖ’nin Rasch modeline uyum iyiliği istatistikleri ve güvenilirlik değerlerine göre iyi uyum gösterdiği (iç yapı geçerliği) ve güvenilir (PSI=0.97) bir ölçek olduğu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçegin Rasch modeline yeterli uyum gösterdiği ve toplam ölçek puanının tek boyutlu aktif yaşlanma örtük yapısını içeren 4 alt ölçekten(Amaçlar, Fonksiyonel Kapasite, Fırsatlar ve Aktivite) oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerin aktif yaşlanma düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Geçerlik, güvenilirlik, aktif yaşlanma ölçeği, rasch analizi.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri