Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE ROLE OF COMMITMENT TO LEARNING IN THE EFFECT OF EVALUATION AND REWARDS ON PROJECT SUCCESS IN R&D TEAMS
İşletmelerde araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmaları proje bazında yürütülmektedir. AR-GE projeleri, bir işletmedeki farklı bölümlerden çalışan takımları tarafından yürütülmektedir. AR-GE takımlarının üyeleri farklı yetkinliklere sahiptir ve en belirgin özellikleri yaratıcı ve öğrenmeye yönelik olmalarıdır. Çalışanların yetkinliklerine rağmen, bu tür takımları başarıyla yönetmek çok zordur. Bu tür takımlarda, çeşitli motivasyon kaynakları olmasına rağmen, takım üyelerinin motivasyonunu yüksek tutmak ve takımı başarı odaklı bir şekilde yönetmek önemli yönetim becerileri gerektirir. Bu nedenle, takım liderlerinin AR-GE takımlarını başarıya götürecek faktörleri tanımlamaları gerekir. Bu bağlamda, bu makale değerlendirme-ödül ve proje başarısı arasındaki ilişkide öğrenmeye bağlılığın rolünü açıklamaya çalışmaktadır. Ara değişken analizleri Baron ve Kenny tarafından önerilen metodolojiye göre yapılmıştır. Hipotez testlerinin bir sonucu olarak, öğrenme bağlılığın, değerlendirme ile ödül ve proje başarısı arasındaki ilişki üzerinde aracı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. AR-GE takımlarında, takım üyelerinin öğrenmeye bağlılığı, ödül ve değerlendirmenin proje başarısı üzerindeki etkisi için çok önemlidir. Bu nedenle, bu takımlara liderlik edecek liderlerin, takımın başarısını etkileyebilecek faktörleri göz önünde bulundururken adhokratik bir organizasyonun doğasını göz önünde bulundurması gerekir.

Keywords
Öğrenmeye Bağlılık, Değerlendirme Ödül, Proje Başarısı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri