Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE IMPACT OF SERVICE LEARNING APPROACH ON STUDENTS’ PERCEPTION OF GOOD CITIZENSHIP
Hizmet ederek öğrenme son dönemlerde popülerlik kazanan deneyimsel öğrenmeye dayalı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda toplum için çalışma ve akademik öğrenme boyutları bir arada kullanılarak kazanıma ulaşma hedeflenmektedir. Öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmeyi ve öğrencilerde vatandaşlık bilgi, beceri ve değerlerini kazandırmayı amaçlayan bir ders olan vatandaşlık eğitiminde hizmet ederek öğrenme yaklaşımının kullanılması faydalı olacaktır. Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda hizmet ederek öğrenme yaklaşımının kullanılmasının öğrencilerin “iyi vatandaşlık” algıları üzerindeki etkililiğini ölçmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 eğitim öğretim yılında Aksaray ilinde eğitim gören 50 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin “vatandaş” tanımlamalarında hizmet ederek öğrenme uygulamaları sonrasında geleneksel vatandaşa ait ifadelere daha az yer verirken demokratik vatandaşlık ve aktif vatandaşlığa dair ifadeleri daha fazla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Hizmet ederek öğrenme uygulamaları sonrasında öğrencilerin iyi vatandaş tanımlamalarında aktif vatandaşlığa daha fazla yer verdikleri görülmüştür. Öğrencilerin hizmet ederek öğrenme faaliyetleri sonrasında kendilerini iyi vatandaş olarak görme oranı artmış, iyi vatandaş olarak gördükleri kişilerin özelliklerine dair cevaplarında yardımseverlik, hak ve sorumluluklarına karşı farkındalık, başkaları için çaba gösterme gibi özellikleri belirtmişlerdir.

Keywords
Hizmet ederek öğrenme, sosyal bilgiler eğitimi, vatandaşlık algısı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri