Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON TEACHING PRACTICE
Öğretmenlik uygulaması eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programı içerisinde yürütülen en önemli ve en etkili uygulama dersidir. Öğretmenlik uygulaması dersi lisans son sınıfta II. Dönem, iki ders saati teorik, 6 ders saati uygulama olarak yürütülmektedir. Bu araştırma ile görsel sanatlar öğretmen adaylarının, ortaokullarda öğretmenlik uygulaması sırasında karşılaştıkları problemler, deneyim ve gözlemlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencisi 37 görsel sanatlar öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada, görsel sanatlar öğretmen adayları ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Niğde merkezinde yer alan 11 farklı ortaokulda yürütülen öğretmenlik uygulaması derslerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırmada görsel sanatlar öğretmen adaylarına 12 haftalık (72 saat) uygulama sürecini tamamladıktan sonra süreci değerlendirmeye yönelik 6 sorudan oluşan görüşme formları uygulanmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen en önemli bulgular, öğretmenlik uygulamasının öğrencileri, öncelikle sınıf yönetimi konusunda oldukça geliştirdiği, kendilerine olan özgüvenlerinin artırdığı, ifade becerilerini artırdığıdır. Son sınıfta atanma kaygısı ile sınava odaklanan öğrenciler için bu sürecin zorlayıcı bir etken olduğu da diğer bulgular arasındadır. Öğretmenlik uygulamasının alt sınıflardan itibaren kademeli olarak artırılabileceği, uygulama öğretmenlerinin ders saatlerinin artırılması ile bazı okullarda uygulamaların iki güne bölünmesinin de önlenebileceği getirilen önerilerden bazılarıdır.

Keywords
Öğretmenlik Uygulaması, Görsel Sanatlar, Resim

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri