Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YEŞİL ÜRÜN TERCİHİNDE ÇEVRESEL KAYGI VE ALGILANAN TÜKETİCİ ETKİNLİĞİNİN ROLÜ: BEBEK SAHİBİ ANNELER ÖRNEĞİ
Çevresel kaygı ve çevresel farkındalık son yıllarda dünya genelinde çok fazla ilgi gören konulardan birisi olmuştur. İnsanların çevresel kaygıları ve çevreci tutumlarının artmış olması işletmelerin de ilgisini çekmiş ve bu krizi fırsata dönüştürmeye çalışan işletmelerin ürettiği çevre dostu ürünler, çevreci pazarlama adı altında yeni bir pazar oluşturmuştur. Çevreci pazarlama dünya geneli ile paralel olarak Türkiye'de de işletmelerin artarak ilgi gösterdiği alanlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, 0-36 ay arası bebeği olan annelerin çevresel kaygı ve algılanan tüketici etkinliği düzeylerinin yeşil ürün satın alma davranışı üzerine etkisini açıklamaktır. Araştırma sonucunda; çevresel kaygının, yeşil ürün satın alma davranışı ve algılanan tüketici etkinliği üzerinde; algılanan tüketici etkinliğinin de yeşil ürün satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir (p<0.01). Ayrıca algılanan tüketici etkinliğinin, çevresel kaygı ve yeşil ürün satın alma davranışı arasındaki ilişkide aracılık rolü yaptığı tespit edilmiştir.

Keywords
Çevresel Kaygı, Algılanan Tüketici etkinliği, Yeşil Ürün Satın Alma,

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri