Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


MALİYET ÜSTÜNLÜĞÜNDE POTANSİYEL VE GERÇEKLEŞEN ÖZÜMSEME KAPASİTESİ ETKİLİ Mİ?
Bu çalışmanın amacı potansiyel ve gerçekleşen özümseme kapasiteleri ile maliyet üstünlüğü arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırma soruları Antalya’da faaliyet gösteren yeşil yıldız sertifikasına sahip beş yıldızlı otellerin kalite departman yöneticileri ile soru formları ve destekleyici görüşme formları aracılığıyla sorgulanmıştır. Araştırma kapsamında yeşil yıldız belgesine sahip otellerin seçilmesindeki gerekçe, son yıllarda konaklama sektöründe gözlemlenen çevreye duyarlı işletmecilik uygulamalarındaki artışın rekabet üstünlüğüne yansıyan olumlu sonuçlarıdır. Mevcut çalışmayı motive eden faktör literatürde otellerin çevreye duyarlı faaliyetleri ile ilgili bilginin edinilmesi, benimsemesi, dönüştürülmesi ve uygulanması olarak açıklanan özümseme kapasitesinin maliyet liderliği stratejisi üzerindeki etkilerini ortaya koyan sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmış olmasıdır. Hem nicel hem de nitel bulgular otellerin çevreye duyarlı faaliyetlerinde potansiyel ve gerçekleşen özümseme kapasitelerinin operasyonel maliyetleri düşürdüğüne dair kanıtlar sunmuştur. Ayrıca bulgular gerçekleşen özümseme kapasitesinin, potansiyel özümseme kapasitesi ve maliyet üstünlüğü ilişkisinde aracı etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Keywords
Potansiyel Özümseme Kapasitesi, Gerçekleşen Özümseme Kapasitesi, Maliyet Üstünlüğü, Otel İşletmeleri


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri