Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USE ACCORDING TO COGNITIVE FLEXIBILTY LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Bu araştırmanın amacı, problemli internet kullanımı ve internetin aşırı kullanımı, sosyal fayda-sosyal rahatlık ve internetin olumsuz sonuçlarından oluşan alt boyutlarının bilişsel esneklik ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de Adana ili merkez ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarında eğitimlerine yatılı ve gündüzlü devam eden ve tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 1642 öğrenci (830’u erkek 812’si kız) oluşturmaktadır. Bu araştırmada lise öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeylerini belirleyebilmek için “Bilişsel Esneklik Ölçeği”, problemli internet kullanımlarını belirlemek için ise “Problemli İnternet Kullanım Ölçeği- Ergenlik ” kullanılmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde değişkenler arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla çift yönlü varyans analizi (ANOVA) tekniği kullanılmıştır. Farklılıkların kaynağını test etmek için LSD testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen istatistiksel analizlerin sonucuna göre lise öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeyi arttıkça problemli internet kullanımları, internetin olumsuz sonuçları, sosyal fayda/sosyal rahatlık ve aşırı kullanımları azalmaktadır. Problemli internet kullanımları ve internetin olumsuz sonuçları cinsiyete göre farklılaşmazken; sosyal fayda/sosyal rahatlık erkekler lehine, aşırı kullanım ise kızlar lehine farklılaşmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda problemli internet kullanımını önleyici ve azaltıcı özellikle grup çalışmalarının yapılması önerilmektedir. Buna ek olarak da bilişsel esneklik düzeyini artırmaya dönük çalışmalar da yapılabilir.

Keywords
Problemli İnternet Kullanımı, Bilişsel Esneklik, Lise Öğrencileri


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri