Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TEACHERS’ PERCEPTIONS ON THE CONCEPT OF CLINICAL PRACTICE IN TEACHER EDUCATION
21. yüzyıl, öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşım olan klinik uygulama modelinin öneminin anlaşılmasında bir dönüm noktası olmuştur. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin son dönemde öğretmen eğitiminde popülerliğini artıran klinik uygulama kavramına ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Bu çalışma, 2017- 2018 eğitim öğretim yılında ortaokulda çalışan 71 öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan ‘Öğretmenlerin Metaforlarını Belirleme Anketi’ ile elde edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Katılımcılar klinik uygulama kavramını, öğretmen eğitiminin önemi, klinik uygulama paydaşları arasındaki işbirliğinin önemi, danışmanın aday öğretmene verdiği dönütün önemi ve programın süresi bakımından metaforlar yoluyla değerlendirmişlerdir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden faydalanılmıştır. Elde edilen metaforlar kategorilere ayrılmış ve isimlendirilmiş, metaforların kullanım sıklığı hesaplanmıştır. Klinik uygulama kavramına ilişkin üretilen metaforlara bakıldığında, katılımcıların konuyu geniş boyutta ele aldığı ve öğretmen eğitimine katkıları üzerinde durduğu görülmüştür. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu öğretmen eğitiminde öğretmenlik uygulamasının artırılmasını desteklemiş, fikirlerini farklı metaforlar yoluyla ifade etmişlerdir.

Keywords
Klinik Uygulama, Fakülte-Okul İşbirliği, Öğretmen Eğitimi Programları, Öğretmenlik Uygulamaları.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri