Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Araştırmanın amacı kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerinin aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte dizayn edilmiştir. Çalışma grubunu Mersin ilinde lisans eğitimi alan 92 kadın 59 erkek toplamda 151 kamu yönetimi bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ‘Toronto Aleksitimi Ölçeği’ ve ‘İletişim Becerileri Ölçeği’ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sürekli ölçümlere ait normallik kontrolleri Shapiro Wilk testi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, kamu yönetimi öğrencilerinin iletişim becerilerinin “iyi düzeyde”, aleksitimi düzeylerinin “orta” olduğu tespit edilmiştir. Aleksitimi düzeyleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişkiler incelendiğinde; İletişim ilkeleri ve temel becerileri puanları arttıkça sadece dışa dönük düşünce de bir artış olduğu, Kendini ifade etme arttıkça sadece dışa dönük düşüncenin arttığı belirlenmiştir. Etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim arttıkça dışa dönük düşüncenin ve toplam aleksitimi düzeyinin arttığı bir artış saptanmıştır. İletişim kurmaya isteklilik arttıkça sadece dışa dönük düşünce de artış olurken, toplam iletişim becerileri arttıkça dışa dönük düşünce de artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
İletişim becerisi, aleksitimi, öğrenci


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri