Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CULTURAL REASONS BEHIND TURKISH SPEAKERS HAVING DIFFICULTY IN LEARNING ENGLISH
Bu çalışma, Türkiye’nin Ankara şehrinde beş üniversitede çalışan İngilizce öğretim görevlileri ile gerçekleştirilen mülakatlar ile yürütülmüştür ve nitel yönteme dayanmaktadır. Araştırma problemine yönelik kültürel örüntüleri bulmak için görüşmeler sadece yabancı kökenli öğretim görevlileri ile sınırlanmıştır. Sorunun tarihsel geçmişi ve toplumsal sebeplerine de kısaca değinilmiş, Türk insanının İngilizce ile olan etkileşimi tartışılmıştır. Bu araştırmanın amacı; Türk insanının neden İngilizce konuşmakta, yazmakta, okumakta ve dinlemede zayıf olduğudur. Çalışma yalnızca bir beceri ile sınırlandırılmamıştır. Bunun sebebi, İngilizce öğrenmede yaşanan güçlükleri genel hatlarıyla, tek bir beceriye odaklanmadan, kültürel antropolojik bakış açısından anlamaktır. Çalışma sonucunda arkasında yatan kültürel antropolojik sebepler bulunacak ve olası çözüm önerileri geliştirilecektir. Bu sorun hakkında literatür taranacaktır. Sonuçlar kısmında, Türkiye’de İngilizce öğrenimi zorluklarının arkasında yatan kültürel sebepler ve genel yargılar belirtilmiştir.

Keywords
Kültür, İngilizce Öğrenimi, Eğitim, Türkiye

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri