Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


FARKLI BRANŞLARDAKİ ELİT VE ELİT ALTI KADIN SPORCULARIN MENSTRUASYON BİLGİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yoğun antrenman yapan kadın sporcularda antrenman şiddeti ve yoğunlukları ile beslenme düzenleri menstruasyon düzenlerini etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı farklı branşlardaki kadın sporcuların mensturasyon bilgilerini farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya Türkiye’nin farklı yerlerinde spor yapan; hentbol n=15, futbol n=9, güreş n=19 ve tekvando n=26 olmak üzere toplam n=72 kadın sporcu katılmıştır. Bu sporcuların 42’si elit sporcu, 30’u ise elit altı sporcudan oluşmuştur. Bu araştırmada nitel araştırma metodolojisi kullanılarak bireysel görüşme yoluyla veri toplanmıştır. Sporcuların mensturasyon, beslenme ve bazı demografik bilgilerini içeren sorulardan oluşan anket konuyla ilgili literatürdeki benzer çalışmalardan faydalanılarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre elit ve elit altı kadın sporcular arasında antrenman sıklığı ve antrenman yoğunluğu açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,001). Ayrıca menstruasyon döneminde spor yapma değişkenine elit ve elit altı kadın sporcular arasında anlamlı düzeyde farklılık vardır (p<0,001). Yapılan korelasyon analizlerine bakıldığında elit kadın sporcularda spor branşı ve menstruasyon dönemindeki ağrı değişkenleri arasında pozitif yönlü anlamlı zayıf korelasyon bulunmuştur (r=,470, p<0.01). Elit altı kadın sporcularda ise spor branşı ve menstruasyon döneminde antrenman yapma değişkenleri arasında pozitif yönlü anlamlı zayıf korelasyon (r=,447, p<0.01), menstruasyon döneminde antrenman yapma ve antrenman şiddeti arasında negatif yönlü anlamlı orta korelasyon olduğu görülmüştür (r=-,685, p<0.01). Sonuç olarak bu araştırmada elit kadın sporcuların elit altı kadın sporculara göre daha yoğun ve şiddetli antrenman yaptığı, elit kadın sporcularda dismenorenin daha fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca elit sporcularda menarş yaşının daha geç olduğu görülmüştür. Sporcuların beslenme ile ilgili alışkanlıklarına bakıldığında ise elit sporcuların elit altı sporculara göre kahvaltı alışkanlıklarının daha düşük, fast food alışkanlıklarının ise daha fazla olduğu görülmüştür.

Keywords
Kadın Sporcu, Menstruasyon, Beslenme, Antrenman, Sağlık


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri