Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TOURISTIC EXPERIENCE AND PERCEPTIONS OF ELDERLY PEOPLE WHO HAS PREVIOUS TOURISTIC EXPERIENCE AND EVALUATION OF THESE EXPERIENCES FROM INFORMAL LEARNING PERSPECTIVE: CASE OF ERDEMLİ
Türkiye'de sosyal bilimler alanında hep aynı çerçeveden incelenmiş ve tartışılmış olan turizm ve yaşlılık, daha geniş bakış açılarını yansıtan araştırmalar gerektirecek düzeyde çok yönlü ve kapsamlıdır. Sadece ekonomik düzlemde incelenen turizm sektörü gibi, yetişkinliğin en kritik aşaması olan yaşlılık, ağırlıklı olarak hastalıklarıyla ele alınmaktadır. Oysa, turizm kapsamına giren çok çeşitli etkinliğin toplumsal ve kültürel düzlemlerde öğrenme ve eğitim etkinlikleriyle bağlantısı inkar edilemez. Ayrıca, Mersin'in turizm kimliğinin ihmal ediliyor olmasına ek olarak, Mersin'deki yaşlı nüfusun toplumsal gereksinimlerinin de tanımlanmasında eksiklikler bulunmaktadır. Nitekim, yaşlı olarak kabul edilen nüfusun toplumsallaşma ve öğrenme gereksinimleri, aslında turistik etkinliklerle doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada, hem yaşlı ve yerli turistlerin gözüyle turizmin betimlenmesi hem de turistik etkinliğe katılmış yaşlı bireylerin informal öğrenme deneyimlerinin sergilenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, nitel araştırma deseninde kurgulanmış olan bu çalışmada, çalışma grubunu Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ve yaşları 60'ın üzerinde olan 15 katılımcı oluşturmuştur. Araştırma bulgularına göre turistik deneyimi olan yaşlı bireyler, turizmin sosyo-kültürel rolünün ve öneminin bilincindedir. Maddi güçlükler ve sağlık sorunları nedeniyle turistik etkinliklere katılımda güçlükler yaşamış olsalar da, katılımcıların turizmle ilgili deneyimleri çoğunlukla olumlu olup farklı kültürlerin, kentlerin ve yiyeceklerin tanınmasını sağlamıştır. Yaşanılan olumsuz deneyimler ise, deneyime dayalı sosyalizasyonel informal öğrenmelerin, bir işletmeye veya kente karşı genellenmiş önyargılar üretmesine yol açabileceğini göstermiştir.

Keywords
Turizm, turizmin toplumsal işlevleri, yaşlılık, informal öğrenme


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri