Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A COMPARATIVE ANALYSIS OF 6TH-GRADE SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS TAUGHT IN TURKEY AND GUYANA
Küreselleşme olgusunun varlığı ve eğitime yön vermesi bizleri farklı ülkelerin öğretim materyallerini özellikle de ders kitaplarını karşılaştırmalı olarak inceleme konusunda teşvik etmektedir. Ders kitaplarına evrensel bir boyutta bakabilmek önem arzetmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin gelişmesi ve daha iyi bir konuma gelebilmesi için farklı ülkelerde uygulanan ders kitapları vb. materyallerin incelenmesi gerekmektedir. Böylece, dünyadaki sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili bazı önemli bilgiler de elde edilecektir. Karşılaştırmalı bir çalışmanın amacı, eğitimi iyileştirmektir. Bu nedenle de karşılaştırmalı eğitim yalnızca mevcut durumu irdelemekle kalmaz, geleceğe dönük önerilerde bulunur. Bu bağlamda araştırmanın amacı; Türkiye ve Guyana’da uygulanan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarını içerik açısından karşılaştırmak, benzerlik ve farklılıkları tespit edebilmek ve ülkemizde uygulanmakta olan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabına ilişkin birtakım yeni fikirlerin oluşması ve uygulanmasını sağlamaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın kaynak ve materyallerini; Türkiye’de Sevgi yayınları tarafından 2017 yılında yayınlanan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ile Guyana’da 2004 yılında eğitim bakanlığı tarafından yayınlanan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı oluşturmaktadır. Veriler “doküman incelemesi” yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından Guyana 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı İngilizce ’den Türkçe ’ye çevrilmiştir. Verilerin analizinde, bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye ile Guyana’da okutulan 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının içerik bakımından hem benzer hem de farklı bazı özellikler taşıdıkları tespit edilmiştir. Tespit edilen farklı özelliklere dayanılarak, ülkemiz sosyal bilgiler ders kitaplarında dünyanın farklı yerlerinde görülen olaylara da yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Keywords
Sosyal bilgiler, ders kitapları, Guyana, Türkiye.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri