Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


YENİ BELGELERLE HARPUT'TAN AMERİKA'YA YOĞUN GÖÇ (1870-1920)
Amerika Birleşik Devletleri, kuruluş sürecini tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde gelişerek bir endüstri ülkesi haline gelmiştir. Özellikle 20.yüzyılın başlarında fırsatlar ülkesi olarak nitelendirilen Yeni Dünya Amerika’ya, dünyanın çeşitli yerlerinden olduğu gibi Anadolu’dan da ticaret, eğitim vb. sebeplerden dolayı göç edenler olmuştur. Harput’tan Amerika’ya ilk gidenler genellikle misyonerlerin eğitim için gönderdiği öğrenciler olmuştur. Daha sonraki dönemlerde, özellikle misyonerlerin çalışmaları başta olmak üzere ticaret ve diğer beklentiler sebebiyle, Harput’tan Amerika’ya önemli oranda bir Türk göçü yaşanmıştır. Amerika’ya giden gayr-i Müslimler içinde özellikle Ermeniler, orada Türk aleyhtarı bir kampanyanın merkezinde yer almış ve bu meselenin bu boyutta siyasi bir hal almasının zeminini oluşturmuşlardır. Amerika’ya göç etmiş olan Müslümanların büyük bir kısmı, vatanına ve dinine bağlı kalarak, adlarına çeşmeler, camiler yaptırmış ve orada ilk Türk derneklerinin kurucuları olmuşlardır. Bununla da yetinmeyen Harputlu göçmenler, Amerika’da kazandıkları paralarla, Türkiye’de çeşitli yardım kuruluşlarına milyonlarca dolarlık bağışlarda bulunmuşlardır. Milli Mücadele döneminde de vatanlarını savunmak için geri gelmişlerdir.

Keywords
Osmanlı Devleti, Amerika, Amerikan Misyonerleri, Göç, Harput.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri