Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HUMOUR STYLES AND CRITICAL THINKING DISPOSITIONS IN ADOLESCENTS
Mizah ve eleştirel düşünme, birbirini besleyen ve var eden iki kavram olduklarından, birbirinden ayrı düşünülemezler. Bu iki kavram birlikte bilişsel gelişimi değerlendirmede kullanılabilecek oldukça önemli ve etkili becerilerdir. Bu nedenlerden dolayı, bu çalışmada ergenlerin mizah tarzlarıyla eleştirel düşünme eğilimlerinin ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nicel modelde, ilişkisel tarama deseninde, tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmada “Mizah Tarzları Ölçeği” ve “UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma grubu tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir ve Kırklareli il merkezindeki üç lisede öğrenim gören toplam 112 ergenden veri toplanmıştır. Ergenlerin mizah tarzları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon katsayısı önemlilik testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ergenlerin mizah stilleri ve eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.

Keywords
Mizah tarzları, eleştirel düşünme eğilimi, ergenler

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri