Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE EFFECT OF STEM ACTIVITIES ON PRESCHOOL STUDENTS' SCIENTIFIC PROCESS SKILLS
STEM eğitiminin okul öncesi dönemde verilmesi önerilmektedir. Bu çalışma, STEM aktivitelerinin okul öncesi öğrencilerin bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada yarı deneysel tasarım kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilindeki bir anasınıfında öğrenim gören toplam 24 (13 kontrol grubu, 11 deney grubu) öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma, toplam 11 hafta boyunca STEM uygulamaları, robot çalışmaları ve eğlenceli fen deneylerini içeren etkinliklerden oluşmaktadır. Araştırmada robotik çalışmalar ve eğlenceli bilim deneyleri STEM anlayışına uygun olarak entegre edilmiş ve uygulanmıştır. Uygulamalar 11 hafta sürmüştür. Kontrol grubuna, mevcut program uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bilimsel süreç beceri testi kullanılmıştır. Bilimsel süreç beceri testi ile elde edilen ön test son test puanları Mann-Witney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilimsel süreç beceri testi sonrası puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (p <.01). STEM etkinliklerinin okul öncesi öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini artırmada etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Keywords
STEM uygulamaları, okul öncesi, bilimsel süreç.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri