Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


9. SINIF İNGILIZCE MÜFREDATININ BİT OKURYAZARLIĞINI GELIŞTIRMESI BAKIMINDAN DEĞERLENDIRILMESI
21. yüzyılda meydana gelen ve daha önce eşi görülmemiş bir hızla gerçekleşen teknolojik gelişmeler, çalışma,öğrenme ve iletişim şeklimiz de dahil olmak üzere günlük yaşantımızın her alanında değişiklik yapmayı gerektirmiştir. Günlük yaşantımızda meydana gelen bu büyük dönüşüm insanların 21.yüzyıl becerileri olarak adlandırılan bir takım becerilerle donatılmasını zorunlu kılmıştır. Bu becerilerden biri olan bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) okuryazarlığı, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda eğitimcilerin de önemli ölçüde dikkatini çekmektedir. Eğitimin birincil amacı bireylere gerekli imkanları sunarak onları geleceğe hazırlamak olduğundan, öğretim programları 21.yüzyıl gerekliliklerini karşılamak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yenilenmiştir. Bu çalışmanın amacı, yenilenmiş 9. Sınıf İngilizce dersi öğretim programının 21. yy becerilerinden olan BİT okuryazarlığını ne kadar geliştirmeyi amaçladığını tespit etmektir. Çalışma kapsamında kazanım ifadeleri ve ders kitabındaki öğrenme etkinlikleri analiz edilmiştir. Kazanım ifadelerine ilişkin sonuçlar toplamda 78 kazanım ifadesinden sadece 6 (%7) tanesinin doğrudan öğrencilerin BİT okuryazarlığını geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Bulgular tablolarla sunulmuş ve bu doğrultuda tartışılmıştır.

Keywords
21.yy becerileri, BİT okuryazarlığı, Müfredat yenilenmesi, Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri