Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


GİRİŞİMCİLİK BECERİSİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin girişimcilik becerisi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma olgubilim (fenomenoloji) deseniyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme (mülakat) aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 5 ve 6. sınıflarda derse girmiş olması çalışmanın ölçütü olarak belirlenmiştir ve araştırmaya on sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinden toplanan veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Öğretmenler girişimcilik becerisini tanımlarken kişilik özelliği, dikkatli olma, analitik düşünme ve toplumsal yarar kategorilerine ilişkin görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler, girişimcilik becerisini kazanmış öğrencilerin davranışlarına yönelik olarak ise zihinsel, duygusal ve sosyal özelliklere ilişkin bilgi verirken, öğrencilerin girişimcilik becerisini etkileyen faktörlere çevresel, aile ile ilgili, kişisel ve eğitim-öğretim ile ilgili noktalara değinmişlerdir. Öğretmenler öğrencilere girişimcilik becerisini daha iyi kazandırabilmek için eğitim-öğretim faaliyetleri çerçevesinde yapılabileceklere ilişkin okul bünyesinde ve okulun çevreden yararlanarak yapabilecekleri hakkında bilgi vermişlerdir. Öğretmenlerin büyük bir kısmı girişimcilik becerisini öğrencilere kazandırabilmek için çeşitli etkinlikler yaptıklarından ve materyallerden yararlandıklarından bahsetmişlerdir. Öğretmenler öğrencilerin girişimcilik becerisini kazanıp kazanmadıklarını süreç içerisinde ölçmüşlerdir. Bunların yanı sıra sosyal bilgiler öğretmenleri girişimciliğin eğitim-öğretim faaliyetlerinde daha belirgin verilmesini önermişlerdir.

Keywords
Sosyal bilgiler öğretmeni, girişimcilik becerisi, görüş


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri