Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


BİLİM-KURGU SİNEMASINDA YENİ MUHAFAZAKÂRLIK: MAVİ KORKU (1999) FİLMİNDE YENİ MUHAFAZAKÂRLIK TEMSİLİ
İdeolojik üretim açısından çok önemli bir araç olan sinema, bu üretimi temsil aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Sinema çerçevesi içerisinde yer alan her öğenin arkasında, temsil biçimine ilişkin bir tercih bulunmaktadır. Aynı şekilde sinemasal evrende ideoloji de temsiller üzerinden ifadesini bulmaktadır. Diğer bir ifadeyle toplumsal kurum ve değerlerle, cinsiyet rolleriyle, bireysel mevcudiyetle ilgili yapıtaşları temsilin vazgeçilemez ve yadsınamaz katkısıyla oluşturulmaktadır. Bilim-kurgu sineması iktidarın ideolojik yönelimlerinin en çok temsil edildiği türlerden biridir. Bilim-kurgu sinemasının içerdiği temsil dinamiklerini yeni muhafazakârlığın psikolojik ilkelerine özel bir uygunluk taşımaktadır ve bu nedenle, muhafazakârlığın temsil olanağı bulduğu en önemli mecralardan biri konumundadır. Bu çalışmanın konusunu bilim-kurgu sinemasında yeni muhafazakârlık açısından 1999 tarihli Mavi Korku filminin çözümlenmesi oluşturmaktadır. Bilim kurgu türünün içerdiği yeni muhafazakâr potansiyel dikkate alınarak, Mavi Korku filmindeki yeni muhafazakâr öğeler tür filmi ve ideolojik film eleştirisi yöntemi kullanılarak ortaya çıkartılmış ve sonuç olarak Mavi Korku filminin anlatı yapısından görsel betimlemesine (ikonografi) kadar, yeni muhafazakâr görüşün kültürel dışavurumunu temsil ettiği sonucuna varılmıştır.

Keywords
Bilim-kurgu sineması, Yeni Muhafazakârlık, Tür Sineması


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri