Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


YÜKSELEN EKONOMİLERDE GİRİŞİMCİLİK VE KURUMSAL ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Kurumsal çevre, ülkelerin yenilikçi ekonomiler düzeyine çıkmak için yöneldikleri girişimcilik faaliyetlerini doğrudan etkileyen girişimcilik ekosisteminin gelişimi üzerinde önemli rol oynamaktadır. Konu çalışma, seçilmiş yükselen ekonomilerin kurumsal çevre faktörlerinin, son yıllarda ülke bazındaki girişimcilik sistemlerinin değerlendirilmesi amacıyla sıklıkla kullanılmaya başlanan Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Endeksi verileri kullanılarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için stratejik girişimcilik hedefleri belirlemiş olan Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi bağlantılı kurumsal çevre değişkenlerinden personel kalitesinde diğer yükselen ekonomilerin gerisinde kaldığını, girişim sermayesi, iş stratejisi ve teknoloji transferinde ise nispeten düşük skorlara sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin GSMH içindeki payında Güney Kore dışındaki tüm yükselen ekonomilerin Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Endeksi skorlarının düşük olması çalışmanın dikkat çekici bulguları arasındadır. Araştırmanın yükselen ekonomilerde kurumsal çevre ve girişimcilik ilişkisini bu yöntem ile incelemeyi amaçlayan ilk çalışmalardan biri olması nedeniyle, yükselen ekonomilerde girişimcilik literatürüne önemli katkılar yapması beklenmektedir. Çalışma sonuçlarının girişimcilik ve yenilikçilik ile büyümeyi hedefleyen ülkeler açısından önceliklendirilmesi gereken kurumsal çevre faktörlerinin saptanması açısında politika yapıcıları için de önem taşıdığı düşünülmektedir.

Keywords
Kurumsal teori, girişimcilik, yükselen ekonomiler.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri