Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA HÂTEM DİVANINDA DEYİMLER
Bu çalışmanın amacı değerler eğitimi bağlamında Hâtem divanındaki deyimlerin değer grupları ve tiplerine göre sınıflandırılması ve incelenmesidir. Çalışmada, nitel araştırma yönteminin desenlerinden biri olan kültür analizi deseni kullanılmıştır. Çalışmanın kapsamını Hâtem divanındaki deyim içeren beyitler oluşturmaktadır. Bu beyitler Klages’in (1984) değer tipi ve Grimm ve Horstmeyer’in (2003) değer grupları tasniflerine göre incelenmiştir. Çalışmanın verileri analiz edilirken kategorisel içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler yüzde ve frekans değerleriyle tablolaştırılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre Hâtem divanındaki deyimlerin toplumsal yaşamı sağlayan değerleri %14,7, toplumun devamlılığını güvence altına alan değerleri %4,3, hedonist değerleri %16,6,bireysel gelişimi sağlayan değerleri %7,4, hegemonya değerlerini %27,6, ulusal değerleri %0,6, soyut-evrensel değerleri %28,8 oranında yansıttığı tespit edilmiştir. Ayrıca değer tipi olarak %23,2 gelenekçi, %7,3 tevekkülcü, %13,4 realist, %40,2 hedonist, %15,9 idealist değer tipini yansıtmaktadır.

Keywords
değerler eğitimi, Hâtem, divan şiiri, deyimler


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri