Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA BECERİSİ ÖĞRETİMİNDE WEBLOG KULLANIMI
Bu araştırmanın amacı, weblog ile yazma becerisi eğitiminin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 düzeyi öğrencilerinin yazma becerilerine olan etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın temel problemi şöyledir: B2 düzeyinde weblog ile yazma becerisi eğitiminin verildiği öğrencilerin yazma becerileri ile bu eğitimin verilmediği öğrencilerin yazma becerileri arasında anlamlı bir fark var mıdır? Karma araştırma desenli araştırmada nicel kısım için ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Nitel kısımda ise yapılan farklılaştırılmış öğretime ilişkin öğrenci görüşleri alınmıştır. Çalışma grubunu İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkezi’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Türkçe öğrenen B2 düzeyinde 28 öğrenci oluşturmuştur. Nicel verilerin analizi SPSS programı ile nitel verilerin analizi ise betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde deney grubuna uygulanan weblog ile uygulanan yazma eğitiminin öğrencilerin yazma becerisini geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin yazma becerisi puanlarının, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti B2 Ders Kitabında yer alan yazma becerisi etkinlikleri ile yazma eğitimi verilen öğrencilerin yazma becerisi puanlarından anlamlı şekilde farklı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri öğrencilerin blog kullanımını eğlenceli ve yaratıcı bulduklarını ve blog projesine katılan öğrencilerin daha sonra da blog yazmaya devam edeceğini belirttiklerini ortaya koymuştur.

Keywords
Yazma eğitimi, yabancı dil olarak Türkçe, Weblog


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri