Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL MÜDÜRLERİNİN OKULLARDA UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin okullarda uygulanan değerler eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel bir araştırma desenlerinden durum çalışması deseni olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda Aydın ilinde MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapan 15 okul müdürü yer almıştır. Araştırmanın çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışmanın verileri, nitel araştırmaya dayalı olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları 3 tema altında toplanmıştır. Bunlar ‘Önem verilen değerler’, ‘Değerlerin eğitimde uygulanması’ ve ‘Öneriler’dir. Belirtilen temalar çerçevesinde okul müdürlerinin sevgi, saygı ve iyilik değerlerine önem verdikleri, öğretmenleri değer eğitimlerini gerçekleştirme noktasında yeterli buldukları ve değer eğitimlerinin daha etkili gerçekleşmesi adına eğitim fakültesi programlarına değer eğitimine ilişkin eklemeler yapılmasını önerdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak belirli öneriler getirilmiştir.

Keywords
Değer, Değerler Eğitimi, Okul Müdürü


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri