Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


PROJE TABANLI ÖĞRETIME UYGUN OLAN BIR MATEMATIK ÜNITESININ WEB TABANLI SUNUMUNUN
Bu araştırma proje tabanlı öğretime uygun olan bir matematik ünitesinin web tabanlı sunumunun öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesi ve öğrencilerin proje sürecine yönelik görüşlerinin ortaya konması amacını taşımaktadır. Deneysel araştırma türündeki bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Veriler nitel araştırma kapsamında grup çalışması ve bireysel çalışma değerlendirme formları, nicel araştırma kapsamında ise 10’ar soruluk ön ve son testler ile toplanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Yozgat ilinde 11. sınıf temel düzey matematik dersi öğretim programına katılan 81 öğrenci oluşturmaktadır. Nicel veriler ilişkisiz örneklemler için t testi, nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Proje tabanlı öğretime uygun olan bir matematik ünitesinin web tabanlı sunumunun öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğu, öğrencilerin grupla yürüttükleri proje çalışmaları sürecinde bilgi kaynaklarına ulaşma, grup çalışması yapma; bireysel proje çalışmaları sürecinde ise zaman yönetimi konusunda sıkıntılar yaşadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords
web tabanlı proje uygulaması, proje tabanlı matematik öğretiminin web sunumu


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri