Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının bilimsel düşünme becerilerine ilişkin görüşleri ve bu becerilerin öğretiminde yaşayabileceği muhtemel problemler ve çözüm önerileri ortaya konmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket ve görüşme teknikleri birlikte kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına anket olarak Fen Dersine Yönelik Farkındalık Ölçeği (Görüşme Formu-I) uygulanmıştır. Buradan elde edilen veriler çerçevesinde oluşturulan çalışma grubu ile Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşme Formu (Görüşme Formu-II) kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesi amacıyla 126 öğretmen adayına Görüşme Formu-I rastgele uygulanmıştır. Bu formdan elde edilen puanlara göre (Fen Eğitimi Dersinin Amaçları ve Fen Etkinlikleri) amaçlı örnekleme kapsamında 9 kişi çalışma grubuna (Grup-I: Yüksek-Yüksek [f:3], Grup-II: Orta-Orta [f:3] ve Grup-III: Düşük-Düşük [f:3]) dâhil edilmiştir. Edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Analiz sonrasında elde edilen bulgulara ilişkin öğretmen adayları ile tekrar görüşmeler yapılmıştır. Böylece, analiz sürecine katılımcılar da dâhil edilerek elde edilen bulguların iç geçerliği arttırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının birçoğunun bilimsel düşünme becerilerine yönelik farkındalıkları ve öğretimine yönelik öz-yeterlilikleri düşük seviyededir. Öğretmen adayları bu olumsuz duruma çözüm olarak üniversitede bilimsel düşünme becerilerine yönelik eğitim verilmesi, staj eğitiminde daha sık uygulamalara yer verilmesi, lisans dönemindeki fen eğitimi dersinin uygulamaya yönelik işlenmesi gerektiğini önermişlerdir.

Keywords
Öğretmen adayı, bilimsel düşünme becerileri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri