Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİNALARININ FİZİKSEL İMKÂN VE DERS MATERYALLERİNİN BELİRLENMESİ
Uygulanmakta olan Müzik Öğretmenliği Lisans Programı (MÖLP) çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan çok sayıda dersten oluşmaktadır. Bu derslerin amaç ve kapsamına bağlı olarak her birinde çeşitli çalgılara, ders araç-gereçlerine ve çeşitli özelliklere sahip olan eğitim-öğretim mekânlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple başarılı müzik eğitimcileri yetiştirilmesi sürecinde akademik kadronun nitel ve nicel yeterliği kadar fiziksel imkân ve ders materyal yeterlik düzeyi de büyük bir öneme sahiptir. Araştırmanın amacı, MEAD’ların öğrenci sayıları, eğitim-öğretim materyalleri ve fiziksel imkânlarını Türkiye genelinde belirlemek ve 7 bölge kapsamında nasıl bir dağılım gösterdiğini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki 28 MEAD’da eğitim alan öğrenci sayıları ile tahsis edilen binaların fiziksel özellikleri ve eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ders materyalleri oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin bir bölümüne kaynak taraması yöntemiyle ulaşılırken bir bölümüne ise görüşme yöntemiyle uygulanan bilgi formuyla ulaşılmıştır. 28 MEAD’a ilişkin bilgilere her bir kurumda görev yapan akademisyenlerle yapılan görüşme yöntemiyle ulaşılmıştır. Böylece her MEAD’ın öğrenci sayıları, eğitim-öğretim ders materyalleri ve fiziksel imkânlarına ilişkin güncel bilgilere ulaşılmıştır. Verilerin işlenmesinde SPSS 22 programı kullanılmış ve sonuçlar frekans değerleri üzerinden yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının öğrenci sayıları, eğitim öğretim fiziksel imkânlarının bölgesel kapsamda eşit bir dağılım göstermediği bazı bölgeler arasında kayda değer ölçüde farklılıkların olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları tartışılmış ve var olan sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Müzik Eğitimi Anabilim Dalları, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, Fiziksel İmkânlar

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri