Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞ YERİNDE KULLANILAN ÖZNEL İYİ OLUŞU ARTIRMA STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Bu çalışmanın amacı, iş yerinde kullanılan öznel iyi oluşu artırma stratejilerini ölçen bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma, 26-60 yaş arasında Eskişehir’de ikamet eden ve çalışan 145 kadın ve 173 erkek olmak üzere toplam 318 yetişkin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışmada, Yaşam Doyumu ölçeği ve açık uçlu sorular aracılığı ile veriler toplanmıştır. Ayrıca, çalışmada açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile bazı güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, açıklanan varyansı % 55.77 olan dört boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin boyutları, “mental kontrol”, “çevreyle pozitif ilişki kurmak”, “dini inancın gereğini yerine getirmek” ve “istekleri doyurmak” olarak isimlendirilmiştir. Tartışma ve Sonuç: Analiz sonuçlarına göre geliştirilen ölçeğin güvenirlik ve geçerlik değerleri kabul edilebilir sınırlar içerinde bulunmuştur ve geliştirilen ölçeğe “İş Yaşamında Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Ölçeği” ismi verilmiştir. Geliştirilen ölçekle ilerleyen süreçte çeşitli araştırmalar yapılabilir ve bu ölçek öznel iyi oluşu artırma programlarında kullanılabilir.

Keywords
Yetişkin, öznel iyi oluşu artırma stratejileri, ölçek, iş yeri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri