Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmanın amacı; hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırmaya Gaziantep ili Nizip ilçesinden 16 öğretmen katılmış fakat değerlendirmeye 12 öğretmen alınmıştır. Bu araştırma nitel araştırma teknikleriyle yürütülmüştür. Katılımcılara gerekli uzman görüşleri alınarak 6 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler kategorileştirilerek tablolar oluşturulmuştur. Oluşturulan tablolardan çıkan sonuçlara göre; sosyal bilgiler öğretmenleri hizmet içi eğitim faaliyetlerini çok verimli bulduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar bu kurslar sayesinde derste uygulamalı olarak daha verimli ders işlediklerini, zamana ve mekâna bağlı kalmadan öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini kavramalarına yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Hizmet içi eğitim kurslarına katılan öğretmenler kursta öğrendiği alternatif öğretim yöntem ve tekniklerini sınıf ortamında da kullandıkları ifade etmişlerdir. Bu çalışma, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarıyla birlikte alternatif öğretim teknik ve yöntemlerine de yer verilmesi gerektiğini göstermiştir.

Keywords
Sosyal Bilgiler, Hizmet İçi Eğitim, Öğretmen Görüşleri.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri