Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ VE SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINA YÖNELİK MÜZİK OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Araştırmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören sınıf eğitimi ve okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının müzik okuryazarlık düzeylerini tespit edebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Tarama modelinde yapılan araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın 4. sınıfında öğrenim gören 120 öğretmen adayı ile Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın 4. sınıfında öğrenim gören 61 öğretmen adayı olmak üzere toplam 181 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Başlangıçta 41 maddeden oluşan ve 5’li Likert tipinde hazırlanan ölçek, pilot uygulama sonucunda 32 maddeye sahip ve 5 faktörden oluşan son halini almıştır. “Müzik Okuryazarlığı Ölçeği”nin cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0.904 olarak tespit edilmiştir.

Keywords
Müzik, müzik eğitimi, müzik öğretimi, müzik okuryazarlığı, müzik okuryazarlığı ölçeği

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri