Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARINDA COĞRAFİ UNSURLARA NASIL VE NE DÜZEYDE YER VERİLMEKTEDİR?
Mekân hem tarih için hem coğrafya öğretimi için oldukça önemlidir. Tarih ve coğrafya disiplinlerini mekândan bağımsız düşünemeyiz. Coğrafi olay ve olguların mekânsal dağılımı ve bu dağılım üzerinde etkili olan faktörler coğrafya disiplinin temel konularından birisidir. Mekânda bulunan coğrafi unsurlarda (topografik, jeolojik, klimatik, vejetatif, yer altı zenginlik kaynakları, demografik yapı, yerleşme şekilleri vb.) tarihi olayın seyrine yön vermektedir. Bu bağlamda iyi bir coğrafya okuryazarı olmak yâda başka bir ifade ile iyi derecede mekân bilgisine sahip olmak tarihi olayları daha iyi algılamak için büyük önem arz eder. Ortaöğretim 9, 10. ve 11. sınıf tarih ders kitaplarında coğrafi unsurlara yer verilme durumunu belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 9.,10. ve 11. sınıf tarih ders kitaplarında coğrafi unsurlar içerisinde en fazla yer adlarına yer verilmektedir. İncelenen bu eserlere dayalı olarak, yer adlarına dayalı bir tarih öğretimi söz konusudur. Orta öğretim tarih ders kitaplarının konu içeriğine bağlı olarak kullanılan coğrafi terimlerin frekans sıklığı aralığı da değişmektedir.

Keywords
Tarih öğretimi, coğrafya öğretimi, mekân algısı, tarih ders kitapları

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri