Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ FARKLI HEMŞİRELERİN MESLEKİ VE EŞ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, farklı yaşam doyumu düzeylerine (düşük, orta, yüksek) göre hemşirelerin mesleki ve eş tükenmişlik düzeylerinin anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Konya ili merkez ilçeleri ile Akşehir ilçesinde bulunan Devlet hastanelerinde görev yapan evli 235 kadın hemşireden oluşan araştırma grubuna, Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ), Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (TÖ-KF), Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (ETÖ-KF) ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Analizler sonucunda, hemşirelerin mesleki ve eş tükenmişliği puanlarının yaşam doyumu düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, hemşirelerin yaşam doyumu düzeylerine göre hem mesleki tükenmişlik, hem de eş tükenmişliği puan ortalamalarının farklılaştığı görülmüştür. Bununla birlikte hemşirelerin yaşam doyumu düzeyleri yükseldikçe mesleki ve eş tükenmişlik puanlarının azaldığı, diğer taraftan yaşam doyumu düzeyleri azaldıkça mesleki ve eş tükenmişlik puanlarının yükseldiği belirlenmiştir.

Keywords
Hemşire, Yaşam Doyumu, Eş Tükenmişliği, Mesleki Tükenmişlik

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri